B – Byrokratia

Tätä en tullut liiemmin miettineeksi alaa valitessa: on töitä ja työpaikkoja, joissa byrokratia tukahduttaa tekemisen meiningin.

Byrokratialla tarkoitan sääntöjä ja toimintatapoja, jotka joku on joskus keksinyt mutta joita on vaikea perustella järkeenkäyvästi tai tarkoituksenmukaisuudella. Byrokratia on sitä, että päätöstä jostain asiasta ei voida tehdä siellä, missä siitä olisi paras ymmärrys, välittömin vaikutus ja missä päätöksen seuraukset kuitenkin tunnetaan nahoissa.

Aikaansaavia, tekemisorientoituneita ja itseään fiksuina ja vastuullisina pitäviä ihmisiä byrokratia turhauttaa. Pitää käydä hakemassa ylemmän tahon hyväksyntä. Saada lupa jostain. Isoissa firmoissa onkin tyyppejä, jotka ovat ottaneet ohjenuorakseen ”parempi pyytää anteeksi kuin lupa”, ja se on heidän keinonsa saada asioita tehtyä byrokratiasta huolimatta.

IT-alalla on paljon tyyppejä, jotka eivät voi sietää byrokratiaa. Ja kai siksi IT-alalla on paljon firmoja, jotka ovat tietoisesti halunneet välttää byrokratiaa. Näissä firmoissa korostetaan yksilön vastuuta ja vapautta. Usein näiden firmojen organisaatiorakenteesta puuttuu pari pomokerrosta. Tällainen organisaatio vaatii yksilöltä aika paljon: pitää olla itsenäinen, ajattelevainen, vastuullinen ja oma-aloitteinen. Pitää olla valmis laajentamaan näkemystään. Ja silti pitää pystyä kysymään neuvoa, vaikka lupaa ei tarvitsisikaan kysyä.

Jos siis haluat välttää byrokratiaa, niin IT-ala voi olla sinun juttusi. Mistä sitten pystyy tunnistamaan vähäbyrokraattisen firman? Työhaastattelussa kannattaa kysyä vaikka seuraavat kysymykset: Kuinka teidän firmassanne tehdään päätöksiä? Kuka niitä tekee? Minkälaisia sääntöjä teillä on? Minkälainen organisaatiohierarkia teillä on?